course-details-portlet

MUST2050 - Anvendt musikkteknologisk prosjekt

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

I kurset skal studentene gjennomføre et musikkteknologisk prosjekt individuelt eller i gruppe. De skal planlegge, dokumentere, gjennomføre og evaluere et prosjekt. Prosjektet skal involvere en teknologisk komponent og en komponent som går på anvendelse av teknologien innenfor et kunstnerisk, vitenskapelig eller praktisk bruksområde.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etter gjennomført kurs - kunne tilegne seg nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å kunne gjennomføre et musikkteknologisk prosjekt -kunne formulere en prosjektbeskrivelse med realistisk og målbar målsetning, arbeidsfordeling og tidsplan Ferdigheter: Kandidaten skal etter gjennomført kurs - kunne planlegge, dokumentere, gjennomføre og evaluere et prosjekt innen musikkteknologi i samarbeid med andre studenter - kunne reflektere over ulike sider av prosjektarbeidet muntlig og skriftlig - kunne presentere resultatene av prosjektarbeidet foran andre etter endt prosjektperiode

Læringsformer og aktiviteter

Fire forelesninger Ukentlig obligatorisk veiledning gruppevis eller individuelt

Obligatoriske aktiviteter

  • Ukentlig logg
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi samt bestått MUST1060 Grunnleggende musikkteknologi 2 og MUST1053 Studioteknikk, eller tilsvarende

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU