course-details-portlet

MUSP4337 - Musikkteknologi for den utøvende musiker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Innføring i ulike aspekter ved musikkteknologi for den utøvende musiker; som kreativ bruk av musikkprogramvare, grunnleggende kjennskap til mikrofoner, lydbearbeiding og opptaksstudio, samt musikkteknologi i kombinasjon med improvisatorisk musikkutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
-Kjenner til hvordan musikkprogramvare kan brukes som hjelpemiddel i arrangering/ komponering.
-Har elementær kunnskap om valg av mikrofoner og grunnleggende rutiner for arbeid i opptaksstudio.
-Har kunnskap om hvordan musikkteknologi kan brukes i samspill med improvisatorisk musikkutøvelse.

Ferdigheter:
Kandidaten
-Kan anvende musikkprogramvare til å arrangere/ komponere musikk.
-Kan begrunne valg av noen forskjellige mikrofoner til opptak av forskjellige instrument.
-Kan anvende musikkteknologi i konsertsituasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppeundervisning - totalt 40 timer. Flere øvinger. Hovedfokus i øvingene er kreativ lydbearbeiding og musikalsk utøvelse ved bruk av musikkteknologi.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gjennomførte øvinger
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

En semesteroppgave, deles ut på høst og sluttstilles på vårsemesteret.

Høst:

Lage/ tilrettelegge en komposisjon ved hjelp av mustekutstyr/ instrumenter, lage demo, planlegge/ legge til rette for innspilling i studio der det også inngår akustiske instrumenter. Printe ut nødvendige noter + skrive en kort rapport.

Vår:

Tilrettelegge, øve inn og spille inn låta i studio sammen med mustekstudenter. Avsluttes med felles avspilling og vurdering av sluttproduktet.

 

Bestått i emnet krever tilfredsstillende deltakelse på undervisningen, samt bestått på begge semesteroppgavene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSK)

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelorprogrammet i utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU