course-details-portlet

MM8404 - Dagens syn på multiskala brudd og plastisitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 49/100 1 timer D
Arbeider 51/100

Faglig innhold

Emne underviser i de nyeste teoretiske og eksperimentelle sidene ved bruddmekanikk og dens interaksjon med plastisitet i konstruksjonsmetaller som avanserte høyfaste stål, rustfrie stål, superlegeringer, titanlegeringer, avanserte lettmetall-legeringer, inkludert aluminium- og magnesiumlegeringer, osv. Studentene velger temaer og lager presentasjoner og skriver state-of-the-art rapporter basert på nylig vitenskapelig litteratur. Rapporten vil danne grunnlaget for den muntlige eksamineringen.

Læringsutbytte

Avansert kunnskap og forståelse av brudd og dets samspill med plastisitet i metaller.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil legges opp som en kombinasjon av forelesninger, kollokvier og selv-studier. Pensum kan tilpasses studentene avhengig av ønske og behov. Hvis det er færre enn 4 påmeldte studenter vil kurskoordinatoren avgjøre om kurset avholdes eller ikke.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår arbeider som teller 51 % og muntlig eksamen som teller 49 % i sluttkarakteren. Vurdering for hele mappen angis med karakteren bestått/ikke bestått. For å få bestått må minst 70 % score være oppnådd som sluttkarakter for mappen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Utvalgte tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO2011 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 49/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 51/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU