MKS4101 - Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

- Pasientsikkerhet
- Kvalitetsforbedringsarbeid
- Metoder/verktøy

Læringsutbytte

Kunnskap
- har inngående kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
- har inngående kunnskap og forståelse av evidens innen valgt tema for forbedringsarbeid
- har inngående kunnskap om metoder/verktøy i forbedringsarbeid
- har kunnskap om innovasjon og implementering av kunnskap og endringsprosesser

Ferdigheter
- beskriver hva ett systematisk kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid innebærer
- identifiserer og problematiserer muligheter og hinder før pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
- planlegger ett forbedringsarbeid i klinisk sykepleie

Generell kompetanse
- identifiserer behov for pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid
- vurderer tiltak med hensyn til pasientsikkerhet og forbedringsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Gruppearbeid
- Seminar
- Nettstøttet læring

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltagelse i seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformen:
Skriftlig prosjektoppgave i form av planlegging av et utviklings/forbedringsarbeid (prosjekt) i klinisk sykepleie. Prosjektoppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på to personer
Omfang 2500 ord +/- 10%.

Utsatt eksamen:
Ny eksamen i henhold til eksamensplanen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Klinisk sykepleie (MKLINSYK)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.Selvvalgt litteratur av relevans til valgt fordypning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MKS4103 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100

Utlevering
10.01.2018

Innlevering
25.01.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.