MET8002 - Matematikk for økonomer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Funksjoner, derivasjon, elastisiteter, eksponentialfunksjon, logaritmefunksjon, finansmatematikk, funksjoner av flere variabler

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten - kjenner og forstår grunnleggende matematiske begreper - kjenner og forstår matematisk funksjonsanalyse - kjenner og forstår matematisk modellering Ferdigheter Studenten - behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner - kan utføre analyser av forskjellige typer matematiske funksjoner - kan anvende matematikk og matematiske modeller i drøfting av økonomiske problemstillinger Generell kompetanse Studenten - har en oppøvd evne til logisk tenkning - har et reflektert forhold til matematikkens muligheter og begrensninger som verktøy for økonomifag

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen og lærebok.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Harald Bjørnestad m flere: Matematikk for økonomi og samfunnsfag

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MET1001 7.5 01.08.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 07.12.2017 09:00 D2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.