MEDT8013 - Hyperbar fysiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Hyperbar fysiologi vil gi studentene inngående komparativ kunnskap om de fysiologiske effektene forhøyet omgivelsestrykk har på organismen hos mennesker og i dyremodeller. Faget skal gjøre studenten i stand til å forstå hvordan trykk-effekter kan forårsake kliniske symptomer, og de vil få kunnskap om fysiologiske effekter av undervannsopphold (immersjon), og andre faktorer som til sammen gir grunnlaget for operasjonelle dykkeprosedyrer.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten kunne diskutere og sammenligne trykkeffekter på ulike organismer, forstå de teoretiske og eksperimentelle grunnlagene for de ulike effektene, gjøre rede for hvordan trykkeffekter kan forårsake kliniske symptomer, og ha inngående forståelse for effektene av immersjon på sirkulasjons- og ventilasjonssystemet. Studentene skal være i stand til kritisk å vurdere hvordan man kan studere effekter av endring i omgivelsestrykk ved bruk av forskjellige modeller.

Læringsformer og aktiviteter

10 timers forelesninger, og 4 uker ledet selvstudium.

Ekskursjon til trykkammer på Høvringen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med lavere grads kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Bok:

Bennet and Elliott´s Physiology and Medicine of Diving, 5th edition, Brubakk AO and Neuman TS (eds) 2003.

Annet:
Forelesningsnotater og utdelte artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MEDT8004 5.0 01.09.2014

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.