course-details-portlet

MDV6208 - Litteraturanalyse og akademisk skriving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet tilbyr en utvidet innføring i litteraturanalyse og oppgaveskriving. Studentene skal formulere sin egen problemstilling – relevant for barn og unges psykiske helse - som besvares i en skriftlig oppgave på 10-15 sider. Dette innebærer et fokus på emnesøk, kategorisering, og forståelse av eksisterende forskningslitteratur. Videre skal oppgaven skrives på et høyt akademisk nivå, både i forhold til form og innhold. Dette inkluderer struktur, språk og referering. Hver student får 10 timer veiledning. Veileder skal godkjenne problemstillingen

Læringsutbytte

-Kunnskap: studenten skal lære seg å formulere en god og interessant problemstilling. For å kunne besvare denne problemstillingen skal studentene kunne bruke ulike fremgangsmåter for å få en oversikt over litteratur som er relevant for problemstillingen. Studenten skal ha kunnskap om de skrivemessige konvensjonene i akademisk skriving.

-Ferdigheter: studenten skal kunne formidle denne forskningslitteratur i en skriftlig oppgave innenfor temaer relevant for barn og unges psykiske helse og/eller barnevern.

-Generell kompetanse: kunne orientere seg i forskningsfeltet av sitt fagfelt, kunne lese og forstå forskningsrapporter og artikler, kunne skrive en selvstendig vitenskapelig rapport basert på egen problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, samlinger og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering
  • Deltakelse på seminarer og veiledning

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barn og unges psykiske helse (MBUPHLS)
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Kursmateriell

750 sider litteratur (pensum + eget valgt).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU