MD4062 - Medisinsk avsluttende eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/3 2 timer
Skriftlig eksamen 1/3 6 timer D
Muntlig eksamen 1/3 3 timer

Faglig innhold

Undervisningen tar sikte på å oppøve helhetlig tenkning og tverrfaglig tilnærming til komplekse pasientproblemer. Dette inkluderer ikke bare kliniske, men også laboratoriemedisinske og basalfaglige aspekter, foruten atferdsfag og miljømedisin. Etiske spørsmål tas opp til diskusjon, og studentene blir utfordret til å bearbeide egne holdninger til medisinske og paramedisinske spørsmål.

Undervisningen er pasientorientert og problemfokusert, og består hovedsakelig av seminarer og oversiktsforelesninger. Hovedtyngden av undervisningen vil bli gitt i første halvdel av semesteret, mens den deretter reduseres i omfang slik at studentene får mer tid til egen lesing og kollokvier som forberedelse til avsluttende eksamen.

Etter å ha gjennomgått semester IIID, skal studentene ha ervervet de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å være turnuskandidat på sykehus og i primærhelsetjenesten. De skal også ha tilegnet seg innsikt i vitenskapelig tenkning og metode for å kunne kritisk vurdere medisinsk informasjon og delta i medisinsk forskning.

Læringsutbytte

Se studiehåndbok

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer,oversiktsforelesninger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Avlagt og bestått eksamen i 1.-5. studieår medisin og emnene MD4061.
Tilsvarende 330 studiepoeng på medisinstudiet.

Kursmateriell

Se eget semesterhefte.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen** 1/3
Vår ORD Muntlig eksamen** 1/3
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/3 D 23.05.2016 09:00 K2 , D3 , R D1-102 Datasal , Møterom 2
Sommer KONT Muntlig eksamen** 1/3
Sommer KONT Muntlig eksamen** 1/3
Sommer KONT Skriftlig eksamen 1/3 D 11.10.2016
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Uke 21-23; 23.05-10.06.16
  • ** Uke 21-23; 23.05.-10.06.16
  • ** Uke 41; 10.-14.10.2016
  • ** Uke 41; 10.-14.10.2016
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.