MD4061 - Samfunnsmedisinsk eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikheti helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.
Sentralt i terminen står 6 ukers praksistjeneste i kommunehelsetjenesten.

Læringsutbytte

Se semesterhåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Utplassering i kommunehelsetjenesten (praksis). Forelesninger. Seminarer. Klinikker. Innleveringer. Gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent praksis i kommunehelsetjenesten
  • Godkjent samfunnsmedisinsk øving
  • Godkjent muntlig-praktisk evaluering av et video- opptak av en konsultasjon fra praksistjenesten

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED

Kursmateriell

Se semesterhåndbok.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst KONT Skriftlig eksamen 100/100 C 19.02.2016
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.12.2015 09:00 K3 , K4 , K2 , Møterom 1A , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.