course-details-portlet

MD4042 - Semester IIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

I semester IIC undervises det i følgende fagområder: ortopedi (inkludert skade/akutt), psykiatri, hudsykdommer/veneriske sykdommer, plastikkirurgi, patologi, farmakologi, revmatologi, infeksjonssykdommer, billeddiagnostikk og klinisk beslutningslære. Undervisningen er organisert i temauker. Forelesninger, klinikker, seminarer og kurs er lagt til mandager, dels tirsdager og fredager for at resten av uka skal være disponibel til uketjeneste og PBL som studentene har i hele semesteret. I tillegg til de respektive kliniske avdelingene er en rekke avdelinger og institutter trukket inn i den integrerte undervisningen. Studentene (unntatt utenlandske studenter som innveksler) skal i løpet av høsten 4. studieår velge tema for hovedoppgave, gjøre avtale med veileder og levere en protokoll for godkjenning innen 15. november. Se forøvrig semester IIIA.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmåldatabasen og studiehåndboken for medisin.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL) i grupper, demonstrasjoner, kurs/øvelser, forelesninger, klinikker, seminarer, uketjeneste på sykehuset, ferdighetslab.
PBL og uketjeneste er obligatorisk. Det er tillatt med maksimalt 15% ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • PBL
  • Uketjeneste

Mer om vurdering

Hvis man stryker i IIC i høstsemesteret er det anledning til å fortsette med IID i det påfølgende vårsemesteret. Kontinuasjonseksamen foregår i august både ved stryk i høst- og vårsemesteret.
Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED og bestått 3. års eksamen medisin (MD4030)

Kursmateriell

Se semesterhåndboken.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4040 30.0 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Bendik Lund

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 11.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 05.06.2018 08:30
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 29.05.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 1/2 13.08.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU