MD4030 - Medisin 3. års eksamen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer D
Muntlig eksamen 1/2 2 timer

Faglig innhold

Semester IIA

I stadium II legges hovedvekten over fra basalfag til kliniske fag, og det første semester i 3. studieår (IIA eller IIB) vil være første skikkelige møte med klinikken, selv om det fortsatt er enkelte forelesninger og kurs med mer basalfaglig siktemål. I løpet av semesteret vil studentene stifte bekjentskap med kliniske problemstillinger innenfor øye- og øre-nese-halsfaget, nevrologi og nevrokirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, onkologi, geriatri og infeksjonsmedisin. Dessuten gis det med tilknytning til de ovennevnte kliniske fag forelesninger og kurs i patologi, mikrobiologi, farmakologi, klinisk kjemi, epidemiologi, atferdsmedisin og billeddiagnostikk.


Semester IIB er viet studiet av sykelige tilstander i hjerte og blodkar, lunger og luftveger, blod og bloddannende organer, samt fordøyelsessystemet. Undervisningen er klinisk rettet og indremedisin og kirurgi har en stor plass i semesteret. Det blir også gitt omfattende undervisning i bl.a. billeddiagnostikk, klinisk kjemi og fysiologi, immunologi, patologi, farmakologi og onkologi i tilknytning til de aktuelle organene.
Kliniske tema blir presentert i form av klinikker og oversiktsforelesninger, som skal bidra til å trekke linjene fra basalfag til klinikk. I løpet av semesteret blir det dessuten arrangert flere tverrfaglige seminarer for å belyse komplekse problemer.

Læringsutbytte

Se studiehåndbok.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring i grupper, demonstrasjoner, ferdighets-lab, kurs, forelesninger, klinikker, seminarer, uketjeneste i universitetssykehuset

Obligatoriske aktiviteter

  • Timeplanfestet uketjeneste
  • Obligatorisk fremmøte på undervisning, to fulle dager, med tema "tverrfaglig samhandling"
  • Innlevering av et skriftlig arbeid ifm med tema "tverrfaglig samhandling"
  • Obligatoriske PBL-møter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Bestått 2. års eksamen - medisin.
Bestått examen philosophicum og perspektivemne

Kursmateriell

Se eget semesterhefte.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MD4031 60.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 15.01.2016
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 11.01.2016
Vår ORD Muntlig eksamen** 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2 D 24.05.2016 09:00 K3 , R D1-102 Datasal , D2
Sommer KONT Muntlig eksamen 1/2
Sommer KONT Skriftlig eksamen 1/2 D 08.08.2016 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , DI42
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Uke 22: 30.05.16 - 03.06.2016
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.