MD4011 - Medisin - semester IAB

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/2 2 timer
Skriftlig eksamen 1/2 6 timer D

Faglig innhold

Semester IA skal gi studentene en basiskunnskap i basalfagene cellebiologi, biokjemi, genetikk, histologi og embryologi , samt gi en innføring i medisinske grunnbegreper. Semesteret vil gi en første innføring i medisinsk etikk, med gjennomgang av noen grunnleggende begreper, teorier og modeller.

Dette skal være en klinisk integrert medisinsk etikk, som gis som en del av undervisningen i samarbeid med klinikere og i forbindelse med presentasjon av kasuistikker.

Videre vil studenten få en innføring i medisinsk historie og vitenskapsteori, og i spørsmål vedrørende medisin, miljø og samfunn. Studenten får gjennom lege-/pasientkurset og tilstedeværelse i allmennpraksis veiledning i hvordan man samtaler med pasienter med tanke på å klarlegge sykehistorien (anamnese), samt en enkel innføring i klinisk undersøkelse. Dette skal samlet gi grunnlag for mer detaljerte studier av menneskets anatomi, fysiologi og biokjemi såvel som sykdomsutvikling og behandling av sykdommer i senere semester.

I semester IB, "Bevegelse, sirkulasjon og fordøyelse" skal studentene lære om bevegelsesapparatet og det perifere nervesystem, kretsløp- og åndedrettsorganene, blodet og fordøyelsesorganene. De respektive organsystemer studeres med hensyn på struktur og funksjon og på ulike nivå av organisering, - fra molekyl til celle og vev, organ og organisme. Dessuten diskuteres utvalgte atferds- og miljøedisinske tema med relevans for terminens hovedområder, som f.eks. mekanismer ved belastningslidelser og den helsemessige betydningen av røyking.

I klinikkundervisningen demonstreres sykelige tilstander som særlig skal vise hvordan basalfaglige betraktninger anvendes på kliniske problemstillinger. Studentene får anledning til ytterligere å trene på det å samtale med pasienter, og får prøve seg på enkel undersøkelsesteknikk. Dessuten skal studentene videreutvikle sine evner til gruppesamarbeid, og de skal lære å gi og ta imot kritikk.

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15%ulegitimert fravær fra denne undervisningen

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsmål som ligger i læringsmålsdatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

Problembasert læring (PBL), forelesninger, klinikker, seminarer, teambasert læring (TBL), kurs/øvinger, ferdighetslab, utplassering hos allmennpraktiker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske PBL-møter
  • Utplassering i allmennpraksis

Mer om vurdering

Ved stryk trenger man kun ta opp igjen den delen av eksamen man stryker i, dvs enten bare muntlig, eller bare skriftlig, eller evt begge deler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett til medisinsstudiet (CMED)

Kursmateriell

Se egen semester informasjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MFEL1010 7.5
MFEL3010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/2 23.05.2019 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 D 15.05.2019 09:00 SL120 blå sone , SL111 brun sone , SL111 grønn sone , SL111 blå sone
Sommer UTS Muntlig eksamen 1/2 15.08.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 1/2 D 12.08.2019 09:00 SL120 blå sone , SL310 turkis sone
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.