MA2401 - Geometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Aksiomatisk oppbygning av euklidsk geometri og hyperbolsk geometri samt modeller for disse. Geometrisk konstruksjon og transformasjon, med muligheter for innføring i dynamisk geometri i datalab. Man vil se på sammenhengen med geometrien i skolematematikken og dessuten i størst mulig grad sette stoffet inn i en historisk sammenheng. Andre temaer fra geometrien kan også inngå.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har en grunnleggende forståelse av den aksiomatiske oppbygning av geometri, logiske begreper og bevisstrukturer. Studenten har kjennskap til sentrale teoremer i nøytral, euklidsk og hyperbolsk geometri samt den historiske utviklingen av geometriske aksiomsystemer. Studenten har innsikt i geometriske transformasjoner.

2. Ferdigheter. Studenten kan løse problemer i elementær euklidsk og hyperbolsk geometri, bruke modeller for geometriske aksiomsystemer og forklare aksiomatisk oppbygning av geometri til andre. Studenten kan videre begrunne geometriske konstruksjoner med linjal og passer og utføre dem ved hjelp av et geometrisk dataverktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og arbeid i datalab. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår øvinger som teller 20 % og skriftlig avsluttende eksamen som teller 80 % av endelig karakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA6104 7.5 01.09.2007
MA6401 7.5 01.09.2008
MNFMA220 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 21.05.2014 09:00 D1 , Sal B
Sommer KONT Øving 20/100
Sommer KONT Skriftlig eksamen 80/100 D 14.08.2014 09:00 EL4 , EL6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.