LPY3910 - Masteroppgave i lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1 timer
Oppgave 1/1 2 semestre

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Omfanget på oppgaven er 60–80 sider (se egne retningslinjer for masteroppgaven). Oppgaven kan utformes som en monografi eller som en artikkelsamling med tilhørende kappe.

Studenten får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Veiledningen skal sikre at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling og dataanalyse, om forskningsetiske retningslinjer og om hvordan studien kan fremstilles skriftlig. Veiledning er derfor en obligatorisk del av det å skrive masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennom fordypning og et selvstendig forskningsarbeid få øvelse i metodisk og systematisk arbeid med en selvstendig problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Kandidaten tildeles veileder i det tredje semester i masterløpet. Emnene EDU3087 Akademisk skriving og skriving i skolen og LPY3005 Prosjektdesign er emner som forbereder til skriving av masteroppgaven.

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert gjeldende retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning

Mer om vurdering

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakter. Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emner i mastergradens første år må være bestått før man kan starte med masteroppgaven. Eksamen i masteroppgaveemnet kan først avlegges når alle øvrige emner i graden er fullført og bestått.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LPY3900 45.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.