course-details-portlet

LPY3006 - Selvvalgt teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget skal kvalifisere studenten til å orientere seg, vurdere relevansen av, kommentere og drøfte forskningslitteratur, samt velge relevant teori for egen masteroppgave. Studentene kommer i samarbeid med faglærer og veileder fram til aktuelt litteraturutvalg.

Læringsutbytte

Studenten
- har inngående kjennskap til forskningslitteratur innenfor et selvvalgt tema
- kan kommentere og vurdere relevant forskningslitteratur
- kan plassere litteraturutvalget i en forskningskontekst
- kan analysere og drøfte sentrale problemstillinger innenfor det aktuelle temaet

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger, møter med faglærer og/eller veileder, samarbeidsgrupper, referat fra litteraturgjennomgang. Beskrivelse av og krav til oppgaven vil foreligge for hver fagretning ved studiestart.

Obligatoriske aktiviteter

 • Referat fra litteraturgjennomgang
 • Deltagelse i samlinger og samarbeidsgrupper

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (MFAGD)
Lærerprofesjon og yrkesutøvelse (MLÆRPRO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til masterprogrammet i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. For studenter ved studieretning kunstfag må EDU3087 Akademisk skriving og skriving og læring og EDU3075 Kunstfagdidaktisk forskning være bestått.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2016

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fremmedspråk
 • Naturfag
 • Pedagogikk
 • Pedagogisk teori
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Skoleutvikling
 • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):
 • Turid Irgens Ertsås

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 15.12.2016

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering 15.05.2017

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU