LMN55003 - Emne 7: Masteroppgave i norskdidaktikk (5-10)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Norskdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGNO5)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
30.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Frist for å levere en PDF- fil av masteroppgaven til eksamenskontoret ved Rotvoll og trykking er senest 30.nov kl 14. Navnet på fila dere sender til eksamenskontoret skal være: emnekode + navnet ditt. Sendes til eksamen@ilu.ntnu.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.