LMM55003 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk (5-10)

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Matematikkdidaktikk 5.-10. trinn (LTMAGMA5)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
17.11.2017

Servicesenter
Vår ORD Oppgave** 100/100

Innlevering
16.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Endring av dato!! Frist for å levere en PDF- fil av masteroppgaven til eksamenskontoret ved Rotvoll og trykking er senest 17.nov kl 13. Navnet på fila dere sender til eksamenskontoret skal være: emnekode + navnet ditt. Sendes til eksamen@flt.ntnu.no
  • ** Muntlig fremlegg av master blir i perioden 11.-15/6
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.