course-details-portlet

LBAS3001 - Arkiv og museum - historie og utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 40/100 2 dager ALLE
Oppgave 60/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet gir studentene en innføring i arkivenes og museenes historie, samt i arkivvitenskapens og museologiens teoretiske grunnlag.

Emnet kan alene eller sammen med LBAS 3002 erstattes med andre emner fra Det humanistiske fakultet, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, ved NTNU. Emnene LBAS3001 og LBAS3002 kan også erstattes av eksamener i tilvarende fag av tilsvarende omfang (30 studiepoeng SP/ECTS) fra øvrige nasjonale utdanningsinsitusjoner på høyskole- eller universitetsnivå, eller fra utvekslingsopphold i utlandet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten
- kjenner sentrale deler av arkiv- og samlingsforvaltningens historie
- har kunnskaper om den historiske utviklingen av arkivinstitusjoner og museer som kultur- og samfunnsfenomener.

Ferdigheter:

Studenten
- kan orientere seg i historiefaglige og teoretiske tekster, samt redegjøre for og drøfte historiske arkiv- og museumsfaglige problemstillinger skriftlig.

Generell kompetanse:

Studenten
- kan redegjøre for og diskutere dagens arkiv- og museumspraksis i lys av trekk fra arkiv- og samlingsforvaltningens historie

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen
  • 2 opponentkommentarer til andre studenters førsteutkast
  • Førsteutkast til semesteroppgave leveres midtveis i semesteret.

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Førsteutkast til semesteroppgaven skal innleveres midtveis i semesteret og vurderes av lærerne i emnet til godkjent/ikke godkjent. Dersom utkastet ikke blir godkjent får studenten en ukes frist til å levere et forbedret utkast.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.


VURDERING
1. Innlevering av semesteroppgave i Inspera.
2. Hjemmeeksamen (2 dagers varighet)


Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.
Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 40/100 ALLE

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 60/100 ALLE

Utlevering 04.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 40/100 ALLE

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 28.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100 ALLE

Utlevering 29.04.2021

Innlevering 06.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU