course-details-portlet

LBAS2002 - Informatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet består av programmering, systemarbeid og XML-teknologi. Emnet gir en innføring i programmering i et utviklingsverktøy, systemarbeid (systemering) med teamarbeid i et prosjekt med kobling mot database. Det gir også innføring i XML-teknologi og tilstøtende standarder for lagring og representasjon av semi-strukturelle data.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til grunnleggende byggesteiner i programmering.
 • kjenner til prinsipper og fordeler med objektorientert programmering.
 • har kjennskap til ulike systemutviklingsmodeller og vet hvordan et systemutviklingsprosjekt styres, dokumenteres og gjennomføres.
 • vet hvordan et xml-dokument er bygd opp (trestruktur) og hvordan skjema brukes til å validere (sette krav til) struktur og datainnhold til dokumentet.
 • kjenner noen praktiske eksempler på konkret bruk av xml og oasis, relatert til konkrete eksempler på standarder.

Ferdigheter

Studenten

 • behersker enkel programmering mot filer og relasjonsdatabaser.
 • kan delta aktivt i team for å utforme krav til et fremtidig informasjonssystem.
 • kan bruke ett gitt utviklingsmiljø i kodeutvikling.
 • klarer å identifisere feil i programkode.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan lage strukturert programkode som løser enkle problemstillinger ved å analysere gitte problemstillinger.
 • kan bruke informasjonsmodeller til å dokumentere informasjonssystemets visjon, brukerkrav og enkle systemkrav.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og øvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk aktivitet i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • Gjennomføre et systemutviklingsprosjekt som inkluderer programmering og eventuelt XML.
 • 5 supplerende IKT-øvinger

Obligatoriske aktiviteter vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkiv- og samlingsforvaltning (LTARKIV)

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart. Mindre endringer kan forekomme i løpet av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
28.11.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.05.2023

Innlevering
09.05.2023


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU