KULT8875 - Samfunns- og kulturteoretiske emner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet belyser grunnlagsproblemer og teoretiske utfordringer i forskningen om samfunn og kultur. Det konkrete innholdet vil variere.

Læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om grunnlagsproblemer og teoretiske utfordringer i forskningen om samfunn og kultur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminar eller ledet selvstudium. Skriving av essay (10-15 sider). Undervisning i emnet tilbys med forbehold om at nok kandidater melder seg opp og at instituttet har tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak på et ph.d.-program.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.