KULT1102 - Innovasjon, kultur og næring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette perspektivemnet handler om innovasjon og kultur. Det fokuseres på innovativ virksomhet i kulturnæringene, og på ulike kulturer for innovasjon. Det legges vekt på lokalt entreprenørskap og behovet for tverrfaglig kompetanse. Emnet tematiserer slik de humanistiske og samfunnsfaglige fagkunnskapers bidrag i innovasjonsprosesser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
-hva innovasjon er og hvordan innovasjon gjøres
-ulike perspektiver på tverrfaglighet i innovativ virksomhet
-innovasjon som kommunikasjonsutfordring

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i:
-å analysere innovasjon som kommunikasjons- og læringsprosesser
-å analysere tverrfaglige prosesser
-å skrive argumenterende tekst

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Representanter fra ulike kulturnæringer vil inviteres til deltakelse i undervisningen. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen, som forutsetter en bestått skriftlig øving. Både øvingens og hjemmeeksamenens omfang (antall sider) opplyses i it’s learning etter oppmeldingsfristen.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Innlevering
15.05.2015

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.