course-details-portlet

KULT1102 - Innovasjon, kultur og næring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2013/2014

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Dette perspektivemnet handler om innovasjon og kultur. Det fokuseres på innovativ virksomhet i kulturnæringene, og på ulike kulturer for innovasjon. Det legges vekt på lokalt entreprenørskap og behovet for tverrfaglig kompetanse. Emnet tematiserer slik de humanistiske og samfunnsfaglige fagkunnskapers bidrag i innovasjonsprosesser.

Læringsutbytte

Studenter med dette fagemnet har kunnskaper om:
•hva innovasjon er og hvordan innovasjon gjøres
•ulike perspektiver tverrfaglighet i innovativ virksomhet
•innovasjon som kommunikasjonsutfordring

Studenter med dette fagemnet har ferdigheter i:
•å analysere innovasjon som kommunikasjons- og læringsprosesser
•å analysere tverrfaglige prosesser
•å skrive argumenterende tekst

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsform er forelesninger og seminarer, med gruppearbeid i begge fora. Representanter fra ulike kulturnæringer vil inviteres til deltakelse i undervisningen. Vurderingsformen er en hjemmeeksamen (6-7 sider), som forutsetter en bestått skriftlig øving på 3-4 sider.

Obligatoriske aktiviteter

  • En skriftlig øving (3-4 sider)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Teknologi- og vitenskapsstudier
  • Tverrfaglige kulturstudier
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for tverrfaglige kulturstudier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU