course-details-portlet

KULMI1000 - Introduksjon til kulturvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kurset gir en generell innføring i kulturminner og forvaltningen av disse. Emnet blir belyst ut fra ulike faglige vinklinger som historie, geografi, arkeologi, arkitektur og juss.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten:
- Har grunnleggende kunnskap i kulturteori, kulturhistorie og kulturvernets historie.
- Har oversikt over ulike former for kulturminner og forvaltningen av disse.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- Kan anvende kunnskapen til å reflektere over og drøfte sentrale kulturminnefaglige problemstillinger.
- Har grunnleggende kompetanse til å kunne orientere seg videre i fagfeltet
- Har en viss trening i skriftlig framstilling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, ekskursjoner og rapportskriving. Rapporten kan tas med ved skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapportskriving som skal være godkjent

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum 1500 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1070 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 11.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 19.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU