course-details-portlet

KUH1000 - Introduksjonsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet trener kandidaten i elementære ferdigheter knyttet til beskrivelse, analyse og tolkning av kunstverk i forskjellige kunsthistoriske perioder. Målet er å oppøve en kritisk så vel som fortolkende holdning til kunst.

Læringsutbytte

Kunnskaper


Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- innblikk i enkelte kunsthistoriske epoker og perioders diversitet
- grunnleggende kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til bilde-, skulptur- og arkitekturanalyse
- kunnskap om skillet mellom kunstverkets form og innhold
- kunnskap om skillet mellom beskrivelse og tolkning av kunstverk
- kunnskap om et grunnleggende utvalg fagbegreper


Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

- være i stand til å erfare/oppleve, tolke og forstå kunst og arkitektur i et faglig perspektiv
- være i stand til å analysere, dvs. beskrive, karakterisere og tolke, konkrete verker fra forskjellige kunsthistoriske epoker og perioder
- være i stand til å anvende og formidle elementære kunsthistoriske analysemetoder
- være i stand til å formidle enkle analyser av kunstverk muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller gruppeundervisning.

Nærmere om vurderingsordningen: Sluttvurderingen baseres på en 4 timers skriftlig prøve som vurderes med bokstavkarakter.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via It's learning og Innsida eller oppslagstavler.

Kursmateriell

Pensum: ca 750 sider inkl. illustrasjoner.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 05.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 28.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU