KP8102 - Lignocellulosekjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet foreleses annet hvert år, neste gang høsten 2017.
Cellulose, hemicellulose, lignin og harpiks: Lokalisering, oppbygning, struktur og egenskaper. Kjemiske reaksjoner. Analytiske metoder.
Det detaljerte innholdet av faget avgjøres til en viss grad av kandidaten(e)s spesifikke problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Biosyntese, kjemisk struktur og fysikalske egenskaper for cellulose, hemicellulose og lignin
- De sentrale kjemiske reaksjonene under industriell prosessering av ved- og plantemateriale
- Relevante analysemetoder anvendt på cellulose, hemicellulose, lignin og harpiks, herunder både våtkjemiske og instrumentelle metoder
Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Forstå sammenhengen mellom kjemisk struktur, reaktivitet og fysikalske egenskaper hos cellulose, hemicellulose og lignin
- Gjøre rede for sentrale kjemiske reaksjoner som forekommer under industriell prosessering av ved- og plantemateriale
- Velge relevante og tilstrekkelige analysemetoder for cellulose, hemicellulose, lignin og harpiks i ved-, plante- og fibermateriale
Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Vurdere praktisk gjennomførbarhet kontra detaljnivå i informasjon oppnådd ved kjemisk analyse av ved-, plante- og fibermateriale
- Identifisere forskningsfronten innen analyse av vedkomponenter

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvium og selvstudium.

Forkunnskapskrav

Generell, fysikalsk og organisk kjemi tilsvarende sivilingeniør kjemi- og bioteknologi

Kursmateriell

Materiale fra bl.a. følgende bøker:
* Sjöström, E (1993): "Wood chemistry: fundamentals and applications", Academic Press, New York (ISBN 0‑12‑647481‑8)
* Back, E.L., Allen, L.H. (2000): Pitch Control, Wood Resin and Deresination", TAPPI Press, Atlanta (ISBN 0‑89852‑519‑5)
* Sjöström, E., Alén, R (eds) (1998): "Analytical methods in wood chemistry, pulping, and papermaking", Springer series in wood science, Springer Verlag, Heidelberg (ISBN 3‑540‑63102‑X)
* Lin, S.Y., Dence, C.W. (eds) (1992): "Methods in lignin chemistry", Springer series in wood science, Springer Verlag, Heidelberg (ISBN 3‑540‑50295‑5)
* Stenius P (ed) (2000): "Papermaking science and technology 3. Forest products chemistry", Fapet Oy, Helsinki (ISBN 952‑5216‑03‑9)
* Krässig, H.A. (1993): "Cellulose: structure, accessibility, and reactivity", Gordon and Breach Science , Yverdon (ISBN 2‑88124‑798‑9)
Det detaljerte innholdet av faget avgjøres til en viss grad av kandidaten(e)s spesifikke problemstillinger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK2087 9.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.