course-details-portlet

KOMP1003 - Norsk 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I løpet av kurset vektlegger man en videre befestning av grammatikk på grunnleggende nivå. Videre skal studenten jobbe med nyanser i uttrykksformer og jobberelevant vokabular.

Det legges opp til jobbrelevant og samfunnsfaglig, nettbasert pensum og frittstående tekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskaper på minst nivå B2 i forhold til Det europeiske rammeverket for språk (CEF).Ferdigheter

Kandidaten

- kan lese autentiske tekster
- kan uttrykke seg i beskrivende, fortellende og argumenterende sjangrer
- kan delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.Generell kompetanse

Ingen

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning. Inntil 10 timer norskundervisning per uke. I tillegg kommer obligatorisk nettbasert deltakelse.
I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha innlevert og fått godkjent minimum 3 skriftlige arbeider per semester. I vårsemesteret skal det også være en muntlig presentasjon.

Muntlig eksamen er på 15-20 min. Eksamenskandidaten leser en ukjent tekst som grunnlag for eksaminasjonen og/eller prøves i muntlige ferdigheter gjennom drøfting av pensumrelatert stoff. Ordbok er tillatt ved lesing av ukjent tekst.

Skriftlig eksamen er på til sammen 6 timer. Eksamenstiden fordeles på lyttetest, og til prøve av formalkunnskaper (grammatikk og språkforståelse) og essay (400 - 500 ord). Ordbok er ikke tillatt under skriftlig eksamen.

Det gis separate karakterer for skriftlig og muntlig eksamen. I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 2/3 mens muntlig eksamen vektes 1/3. Begge eksamensdelene må bestås for å ha bestått eksamen, og ved stryk må begge tas på nytt.

Det er obligatorisk oppmøte første samling.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% fremmøte
  • 7 godkjente skriftlige innleveringer
  • Muntlig presentasjon av en av innleveringene

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

- 1 muntlig presentasjon

- Minimum 6 godkjente skriftlige innleveringer

- 80% fremmøte (obligatorisk oppmøte den første samlingen)

- Deltakelse på nettbasert læringsplattform

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (ÅKMPREALFF)

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Norsk som andrespråk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU