course-details-portlet

KOMP1002 - Elektrisitetslære

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Elektriske størrelser og enheter. Aktiv og reaktiv effekt. Trefasesystemer. Transformator. Kort om høgspentnett, elektrisk energiforsyning og produksjon. Lavspentinstallasjoner i bygg. Elektriske maskiner. Motorstyringer (grunnleggende skjemateknikk). PLS.

Læringsutbytte

Kunnskap
• Kandidaten har kunnskap om de grunnleggende egenskapene til elektrisitet, og har basiskunnskaper om elektriske størrelser som strøm, spenning, energi og effekt.
• Kandidaten kjenner til transformatorens oppbygging og virkemåte.
• Kandidaten har kunnskap om hvordan den elektriske energiforsyningen i høgspentnettet og i lavspentfordeling i en bygning er bygget opp.

Ferdigheter
• Kandidaten kan gjøre beregninger på enkle elektriske enfase og trefase kretser for å identifisere effekt, strøm og spenninger i den aktuelle kretsen.
• Kandidaten kan gjøre enkle beregninger på elektriske maskiner og transformator, der effekt, effektfaktor, lastmoment og virkningsgrad inngår.

Generell kompetanse
• Kandidaten er kjent med grunnleggende motorstyringer, der aktuelle komponenter og skjemateknikk (hovedstrøm- og styrestrømskjema) inngår.


Kandidaten kan gjøre enkle beregninger på elektriske maskiner og transformator, der effekt, effektfaktor, lastmoment og virkningsgrad inngår.


Generell kompetanse:
Kandidaten er kjent med grunnleggende motorstyringer, der aktuelle komponenter og skjemateknikk (hovedstrøm- og styrestrømskjema) inngår.

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning, tekniske befaringer i næringslivet, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • 3 godkjente regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (ÅKMPREALFF)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Eventuelt læremateriell / nødvendige lærebøker vil det bli opplyst om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU