KM2017 - Bacheloroppgave - praksisvariant

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Oppgave 100/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag
  • Muntlig presentasjon
  • Innlevering av egenformulert problemstilling og prosjektbeskrivelse
  • 3 uker praksis

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DRA2100 15.0 01.09.2017
FILM2100 15.0 01.09.2017
KM2000 15.0 01.09.2016
KUH2100 15.0 01.09.2017
MV2014 15.0 01.09.2016
MV2015 15.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen EGNE NOTAT
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.