course-details-portlet

KLMED8014 - Forskningsmetoder i radiologi og nukleærmedisin

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

 • Generelle presentasjoner av forskningsaktiviteter i Norge innen de forskjellige områdene av radiologi og nukleærmedisin.
 • Presentasjon av spesifikke forskningsprosjekter og PhD prosjekter med hovedvekt på prosjekter i Trondheim.
 • Kunnskap om forskningsmetoder og studiedesign, inkludert kunnskap om spesielle utfordringer i forskning innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologi forskning innen radiologi og nukleærmedisin

Læringsutbytte

 • Kunnskap om forskningsmetoder og studiedesign, inkludert kunnskap om spesielle utfordringer i forskning innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologi forskning innen radiologi og nukleærmedisin.

Mer spesifikt

 • Hvordan definere gode forskningsspørsmål?
 • Design av studier innen klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologi forskning innen radiologi og nukleærmedisin
 • Design av observasjonsstudier versus intervensjonsstudier
 • Valg av metoder og valg av analyser for validering av diagnostisk- og terapeutisk nytte innen klinisk forskning, preklinisk forskning, translasjonsforskning, populasjonsforskning og medisinsk teknologi forskning innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om de muligheter Kunstig Intelligens (AI) og Big Data gir for forskning innen radiologi og nukleærmedisin.
 • Kunnskap om hvordan man skriver en god vitenskapelig artikkel innen radiologi og nukleærmedisin.

Læringsformer og aktiviteter

PhD emnet planlegges gjennomført som et intensivkurs, til sammen 3 dager med forelesninger.

Høsten 2023 undervises emnet på Campus Trondheim, men planen er at det senere skal sirkulere mellom universitetssykehusene i Norge.

Du må delta i minst 80 % av undervisningen for å få lov til å ta eksamen. Deltakelse på forelesninger vil bli registrert.

Kursmateriell

Pensumlitteratur i form av ca. 15 vitenskapelige artikler. Disse er valgt ut for å være eksempler på god forskning med gode valg av metoder i et bredt spekter av forskning innen radiologi og nukleærmedisin.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  3.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU