course-details-portlet

KJ6003 - Grunnleggende organisk kjemi

Om emnet

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i organisk kjemi med vekt på funksjonelle grupper, nomenklatur, stereokjemi og enkle reaksjonsmekanismer.
Temaene vil knyttes til læreplanen i videregående skole der det er naturlig. Praktisk lab-arbeid vil inngå.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har etter fullført utdanning grunnleggende kunnskap om funksjonelle grupper, enkel nomenklatur i organisk kjemi, stereokjemi og de vanligste reaksjonsmekanismer

Kandidaten har etter fullført utdanning kjennskap til
• formidling av kjemifaget i skolen
• aktuelle læringsressurser i kjemi
• hvordan man kan organisere praktiske aktiviteter i kjemiundervisning
Ferdigheter
Kandidaten kan etter fullført utdanning
• bruke ulike læringsressurser i undervisningen
• anvende en del eksperimentelle metoder
• formidle fagstoff i kjemi
• behandle relevante kjemikalier og utstyr som kan brukes i kjemiundervisning
• samarbeide med andre for å løse teoretiske og praktiske oppgaver
Generell kompetanse
Kandidaten
• er i stand til å skaffe seg og bruke relevant og pålitelig informasjon innen kjemi og utøve kildekritikk
• er i stand til å arbeide i prosjekter, både selvstendig og sammen med andre, samt formidle resultatene av arbeidet kan formidle fagstoff og resultater

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvelser og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Samlinger
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:
Samlinger, lab-rapporter og visse øvingsoppgaver er obligatorisk.
Ved utsatt eksamen eller eksamen for studenter som ønsker ny vurdering, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi (TKEVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU