course-details-portlet

KIN0501 - Kinesisk kulturkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i utviklingen av kinesisk samfunn og kultur med hovedfokus på tradisjoner og endringer som har skapt det moderne Kina og livsvilkårene for kineserne i dag.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
- har en forståelse av Kinas utvikling fram til i dag, kinesisk selvforståelse og forhold til omverdenen.

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan gjøre rede for generelle trekk i kinesisk historie, kultur og samfunnsforhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 hjemmeoppgave (3-5 sider)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Lavere grad, redskapskurs

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Kinesisk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 05.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100 16.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU