K1137 - Studentveiledning i kommunehelsetjenesten

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

- Studenters rettigheter og plikter
- Kunnskapssyn, læringssyn, læringsmetoder og læringsstrategier
- Evidensbasert praksis - anvendelse av forskningsresultater i klinisk praksis
- Refleksjon som middel til læring og utvikling

Læringsutbytte

Det forventes at studenten etter fulltført emne:
- Er kjent med ulike syn på kunnskap og læring, tradisjoner og forskning
- Anvender systematisk en refleksjonsmodell som metode for studentens kompetanseutvikling
- Videreutvikler evnen til systematisk refleksjon over teoretisk kunnskap og erfaringer i klinisk praksis
- Videreutvikler evnen til kritisk refleksjon over etisk og faglig grunnlag for yrkesutøvelsen

- Har evne til å: skape en trygg ramme rundt studentens læringsprosess; ;veilede studenten i kunnskapsbasert klinisk sykepleie; veilede studenten til å videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger i henhold til sykepleierutdanningens krav og kommunehelsetjenestens behov; vurdere studentens helhetlige prestasjon ut fra NTNUs mål og kravene som stilles i klinikken.

Læringsformer og aktiviteter

Refleksjonsgruppe

Obligatoriske arbeidskrav:
- Veiledning og vurdering av sykepleiestudent i VPS og/eller VPH, 10 ganger
- Ukentlig logg om studentsituasjoner, 10 stykker
- Deltagelse i refleksjonsgruppe 3 ganger

Obligatoriske aktiviteter

  • Veiledning og vurdering av sykepleiestudent i VPS og/eller VPH, 10 ganger
  • Deltagelse i refleksjonsgruppe 3 ganger
  • Logg om studentsituasjoner- 10 stk

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen gjennom hele perioden, omfang ca.1000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse emner, Helse,omsorg og sykepleie (DIV_HOS)
Medisin, ikke-ordinære studenter (MDDIV)

Forkunnskapskrav

Autorisasjon som sykepleier

Kursmateriell

Buberg, L.I og Hessevaagbakke, E. (2004),

Tveiten, S.(2002) Veiledning – mer enn ord. 2.utg.Bergen: Fagbokforlaget

HiG (2007) Kompendium for praksisveiledere. Gjøvik: Høgskolen i Gjøvik

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.