K1118 - Publisering for web

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Publisering for web (H_PUWEB-H)
Publisering for web (PUWEB)
Publisering for web-deltid (H_PUWEB-D)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.