JAP0501 - Japansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 10 minutter
Skriftlig eksamen 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en første innføring i japansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, skriftspråk og grunnleggende grammatikk. Emnet gir også et visst innblikk i japansk kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. De som ønsker å ta delstudier i Japan, oppfordres til å ta emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten
-kjenner alle de moderne japanske fonetiske bokstavene (46 hiragana og 46 katakana) og ca. 40 kinesiske tegn
-kjenner ca. 300 grunnleggende ord
-kjenner prinsippene for uttale og intonasjon av enkle ytringer
-er kjent med viktige sider ved japansk kultur tilknyttet vokabularet

Ferdigheter
Kandidaten
-kan lese og skrive enkle setninger med japanske og kinesiske tegn
-kan konstruere grammatisk korrekte setninger
-kan analysere strukturen i enkle japanske setninger
-kan snakke om noen enkle emner på japansk
-kan forstå japansk tale med langsom og tydelig diksjon
-kan bruke passende uttrykk (for eksempel hilsener) i en del gitte talesituasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 muntlige aktiviteter

Mer om vurdering

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Emnet er tallmessig adgangsregulert. Det vil si at det har et begrenset antall plasser.

Kursmateriell

Lærebok i japansk, for eksempel: "An Integrated Course in Elementary Japanese" (kap. 1-6) eller tilsvarende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Skriftlig eksamen 02.12.2017 09:00 D130, bygg 11 , D7, bygg 2
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Skriftlig eksamen 08.06.2018 09:00 D107, bygg 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.