course-details-portlet

IPEV6001 - Design I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

I kurset Design I vil studenten få en innføring i:
- 3D-modellering
- Komponentbibliotek, datalagring og digitale verdikjeder
- 3D-modeller som underlag for 3D-Prting, simulering og analyser

Læringsutbytte

Etter studiet skal studentene kunne:
-Bruke 3D-Modellering som metode og designverktøy.
-Forstå 3D-sammenstillinger, komponentbibliotek og digitale verdikjeder
- Ha innsikt i hvordan 3D-Modeller kan brukes videre til 3D-Printing, analyser, simulering og digitalproduksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning.
I forkant av samlingene må studente påregne å sette seg inn i noe pensum på egenhånd. Under sanlingene brukes forelesninger, øvinger, gruppearbeid, omvendt klasserom, laboratorie-øvinger og selvstudium. I etterkant av samlingene utføres et øvingsopplegg som skal leveres inn.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Forkunnskapskrav

Fullført videregående skole

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU