IP204912 - Skipsdesign I - Hydrostatikk og stabilitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Linjetegninger og hydrostatikk. Intakt og skadet stabilitet,dynamisk stabilitet og trim.Stabilitet ved grunnstøting, dokking og avløp. Krengeprøve, lastkondisjoner og akseptkriteier.Klassetegninger.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:

- skrogutforming av skip og flytende konstruksjoner
- hydrostatiske størrelser og kapasiteter
- stabilitetsegenskaper    


Kandidaten skal ha ferdigheter i:

- bruk av relevant dataverktøy til utforming av skrog
- gjennomføring av skipstekniske beregninger
- produksjon av skipstekniske tegninger
    

Kandidaten skal generell kompetanse om:

- terminologi
- om ulike skipstyper
- om myndighetskrav

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og laboratorieoppgaver.       

.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Tekniske regnetabeller og kalkulator.

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2017 09:00 Datalab C225 , G328B , A334
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.