IP204612 - Skipsdesign II - Skrogkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Kraftgang
Identifisering av styrke-elementer
Formulering og forenkling av strukturproblemer
Global og lokal styrke
Bærersystemer
Buling av plater
Designkriterier
Materialegenskaper
Forbindelser og detaljer

Læringsutbytte

Kunnskap:

- om ulike skipstyper
- om strukturelementenes oppbygging og funksjon
- om metoder for å designe struktur

Ferdigheter:

- i bruk av relevant dataverktøy
- i beregning av lastkondisjoner
- i manuelle strukturberegninger i hht til klassekrav
- i dataassisterte beregninger av lokale og globale skrogelementer.

Kompetanse:

- om terminologi
- om myndighetskrav
- om rederikrav
- om klasseselskapenes rolle

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.      

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign (699SD)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.