INT8001 - Prosjektstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kompetanse innenfor prosjektstyring er en viktig del av en organisasjons samlede endringskompetanse. Ved å gi studentene grunnleggende innføring i prosjektet som arbeidsform, og prosjektledelse/-styring som profesjon, vil studentene få et grunnlag for positivt å kunne bidra som prosjektmedarbeidere og -ledere i det mangfold av prosjekter som må gjennomføres i tilknytning til nødvendig utviklingsarbeid i bedrifter og institusjoner.

Emneoversikt

Særtrekk ved prosjektet som arbeidsform
Strategisk og organisatorisk forankring av prosjekter
Overordnet prosjektplanlegging – mål og milepæler
Prosjektorganisering – arbeidsdeling og ansvar
Detaljplanlegging av prosjektarbeidet – aktivitetsplanlegging
Oppfølging av prosjekter – resultatmåling og rapportering
Økonomisk styring av prosjektet
Fallgruver i prosjektarbeidet
Virksomhetens prosjektkultur
Sluttføring av prosjekter – dokumentasjon og presentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, presentasjoner og plenumsdiskusjoner. Undervisningen blir i samlinger. Det vil tas opp et begrenset antall studenter på dette kurset.

Mer om vurdering

Prosjektoppgave skrevet av 3-4 personer. Temaet som velges, må ligge innenfor det oppgitte pensum for faget. Oppgaven kan utføres som en ren teorioppgave eller som en oppgave relatert til en bedrift/institusjon. Kandidatene må selv sørge for å etablere bedrifts-/institusjonskontakt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
15.02.2018

Innlevering
09.04.2018

Sommer UTS Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.