course-details-portlet

IMT3950003 - Responsiv web

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Responsiv web er et praktisk designprosjekt hvor studentene blir introdusert for grunnleggende html og css. Emnet tar for seg designprosess, planlegging og realisering av et responsivt nettsted etter mobil-først tilnærmingen. Kandidaten skal designe, og kode opp et nettsted ved hjelp av webstandardene html og css. Kandidaten lærer om og praktiserer bruk av fleksibel layout, bildeformater og optimalisering for web, typografi for web og farger på web.

Læringsutbytte

Studentene utvikler gjennom emnet kunnskap om bruk av semantisk html og css som et designverktøy. Studentene kjenner til, og benytter standard-basert kode for design av et responsivt nettsted etter «mobil først»-tilnærmingen. Studentene lærer om sammenhengen mellom html-struktur og css-struktur og hvordan sammensatte css-selektorer gir grunnlag for implementering av fleksible designløsninger for touch- og musepeker-baserte grensesnitt. Studentene erfarer viktigheten av validert html og css, og kjenner til prinsippene for responsiv webdesign. Studentene er i stand til å komprimere bilder for bruk på web for lav- og høyoppløste skjermer. Studentene kjenner også til bruk av typografiske regler og prinsipper som designverktøy innenfor web-kontekst. Studentene kjenner kjenner til grunnleggende prinsipper for bruk av farger på web.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops. Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.


Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Howe, Shay (2014). Learn to code HTML & CSS. New Riders.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950-003 5.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 15.10.2020

Innlevering 16.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 20:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU