IMT3950-6 - Emneoverbyggende prosjekter IX

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

*«Emneoverbyggende prosjekter» (I-X) er praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra emner som «Typografi», «Manuskriptredigering og typografi», «Strategisk design», «Ergonomi i digitale medier», «Informasjonsarkitektur», «Informasjonsgrafikk» og «Veifinningssystemer». Enkelte av prosjektene kan være reelle prosjekter med ekstern oppdragsgiver; og blant annet av den grunn vil temaet for hvert enkelt «emneoverbyggende prosjekt» kunne variere fra skoleår til skoleår.De emneoverbyggende prosjektene vil typisk dreie seg om webdesign med fokus på anvendelse av standarder som HTML og CSS, design for leseplater og mobile enheter, typografisk komposisjon, bedrifts- eller eventprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske skjema, magasindesign, avisdesign, tidsskriftdesign, bokseriedesign, kalligrafi, skriftdesign, utstillingsdesign, logodesign, plakatdesign og utvikling av egen portefølje av designprosjekter

Læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført de emneoverbyggende prosjektene (I-X) sakte men sikkert utviklet seg som analytiker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et bredt repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:

Individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Obligatoriske arbeidskrav:

Ingen

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt.

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Typografi I, II og III og Kalligrafi

Kursmateriell

Cheng, Karen (2006). Designing Type. Yale University Press.
Anbefalt litteratur:
Beier, Sofie (2012). Reading letters: Designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers
Character design standards [www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/ overview.aspx]
Rask, Trine (2007). Skriftdesign: Grundprincipper og arbejdsproces. København: Grafisk Litteratur
FontLab (2006). FontLab Studio 5: Users manual for Macintosh [www.fontlab.com]
Haralambous, Yannis (2007). Fonts & encodings. Sebastopol: O’Reilly
Noordzij, Gerrit (2005). The stroke: Theory of writing. London: Hyphen Press
Rask, Trine (2009). Skriftdesign: Øvelser på papiret. København: Grafisk Litteratur
Smeijers, Fred (2011). Counterpunch: Making type in the sixteenth century: Designing typefaces now. Second edition. London: Hyphen Press
Southall, Richard (2005). Printer’s type in the twentieth century: Manufacturing and design methods. London: The British Library

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.