IMT3950-007 - Emneoverbyggende prosjekter V

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

«Emneoverbyggende prosjekter» (I–X) er praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra emner som «Typografi», «Manuskriptredigering og typografi», «Strategisk design», «Ergonomi i digitale medier», «Informasjonsarkitektur», «Informasjonsgrafikk» og «Veifinningssystemer». Enkelte av prosjektene kan være reelle prosjekter med ekstern oppdragsgiver; og blant annet av den grunn vil temaet for hvert enkelt «emneoverbyggende prosjekt» kunne variere fra skoleår til skoleår.
De emneoverbyggende prosjektene vil typisk dreie seg om webdesign med fokus på anvendelse av standarder som HTML og CSS, design for leseplater og mobile enheter, typografisk komposisjon, bedrifts- eller eventprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske skjema, magasindesign, avisdesign, tidsskriftdesign, bokseriedesign, kalligrafi, skriftdesign, utstillingsdesign, logodesign, plakatdesign og utvikling av egen portefølje av designprosjekter.

Læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført de emneoverbyggende prosjektene (I–X) sakte men sikkert utviklet seg som analytiker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et bredt repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.
Emnets temaer
«Emneoverbyggende prosjekter» (I–X) er praktiske designprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra emner som «Typografi», «Manuskriptredigering og typografi», «Strategisk design», «Ergonomi i digitale medier», «Informasjonsarkitektur», «Informasjonsgrafikk» og «Veifinningssystemer». Enkelte av prosjektene kan være reelle prosjekter med ekstern oppdragsgiver; og blant annet av den grunn vil temaet for hvert enkelt «emneoverbyggende prosjekt» kunne variere fra skoleår til skoleår.
De emneoverbyggende prosjektene vil typisk dreie seg om webdesign med fokus på anvendelse av standarder som HTML og CSS, design for leseplater og mobile enheter, typografisk komposisjon, bedrifts- eller eventprofilering, emballasjedesign, design av årsrapporter med integrert informasjonsgrafikk, utvikling og formgivning av effektive og brukervennlige papirbaserte eller elektroniske skjema, magasindesign, avisdesign, tidsskriftdesign, bokseriedesign, kalligrafi, skriftdesign, utstillingsdesign, logodesign, plakatdesign og utvikling av egen portefølje av designprosjekter.


Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt.

Vurderingsformer: Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Aktuelle tidsskrifter i HiGs bibliotek:
Communication Arts, Computer Arts, Computer Arts Projects, Eye, Information Design Journal, Interactions, Letter Arts Review, Novum, Numer, Print, Skrift, SNDS Magazine, Varoom
Aktuelle årbøker i HiGs bibliotek:
Best of News Design (tidligere Best of Newspaper Design, 741.65), Publication Design Annual (741.6), Typography (686.224), Visuelt (741.6), Årets avissider i Norden (741.65), Årets vakreste bøker (741.6)
Aktuell støttelitteratur (som ikke er anført i andre emnebeskrivelser):
Web og mobile enheter:
Cederholm, Dan (2009). Web standards solutions: The markup and style handbook. Berkeley: Apress
Cederholm, Dan (2010). CSS3 for web designers. New York: A Book Apart
Hoober, Steven and Eric Berkman (2012). Designing mobile interfaces. Sebastopol: O’Reilly
Marcotte, Erthan (2011). Responsive web design. New York: A Book Apart
Neil, Theresa (2012). Mobile design pattern gallery: UI patterns for mobile applications. Sebastopol: O’Reilly
Porter, Joshua (2008). Designing for the social web. Berkeley: New Riders
Vinh, Khoi (2011). Ordering disorder: Grid principles for web design. Berkeley: New Riders
Wroblewski, Luke (2012). Mobile first. New York: A Book Apart
Zeldman, Jeffrey (2010). Designing with web standards. Third edition. Berkeley: New Riders
Skriftdesign:
Beier, Sofie (2012). Reading letters: Designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers
Character design standards [www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/ overview.aspx]
Cheng, Karen (2005). Designing type. London: Laurence King
FontLab (2006). FontLab Studio 5: Users manual for Macintosh [www.fontlab.com]
Haralambous, Yannis (2007). Fonts & encodings. Sebastopol: O’Reilly
Noordzij, Gerrit (2005). The stroke: Theory of writing. London: Hyphen Press
Rask, Trine (2007). Skriftdesign: Grundprincipper og arbejdsproces. København: Grafisk Litteratur
Rask, Trine (2009). Skriftdesign: Øvelser på papiret. København: Grafisk Litteratur
Smeijers, Fred (2011). Counterpunch: Making type in the sixteenth century: Designing typefaces now.Second edition. London: Hyphen Press
Southall, Richard (2005). Printer’s type in the twentieth century: Manufacturing and design methods. London: The British Library
Idéutvikling og metode:
Fletcher, Alan (2001). The art of looking sideways. London: Phaidon
­Koskinen, Ilpo, et al. (2011). Design research through practice. Waltham: Morgan Kaufmann
Lerdahl, Erik (2007). Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk
Martin, Bella and Bruce Hanington (2012). Universal methods of design. Beverly, Mass.: Rockport
Noble, Ian and Russel Bestley (2007). Visual research: An introduction to methodologies in graphic design. Lausanne: AVA Publishing
Porteføljeutvikling:
Eisenmann, Sara (2006). Building design portfolios: Innovative concepts for presenting your work. Beverly: Rockport
Rowe, Robert m.fl. (2010). Graphic design portfolio strategies: For print and digital media. Foreword by Ellen Lupton. New Jersey: Prentice Hall.
Bransjekunnskap:
Crawford, Ted (2008). AIGA profesional practices in graphic design.Second edition. New York: Allworth Press / American Institute of Graphic Arts
Foote, Cameron S. (2009). The creative business guide to running a graphic design business. [2nd edition]. New York and London: WW Norton & Company
Grafill; interesseorganisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen visuell kommunikasjon [www.grafill.no]
Graphic Artists Guild (2010). Handbook of pricing and ethical guidelines. 13th edition. New York: Graphic Artists Guild
Hansson, Atle (2011). Frilans!: En komplett håndbok for frilansere (og for deg som vil bli det). [Oslo]: Porquoi?

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.