IMT3402 - Project Work for Exchange Bachelor Students

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Enkeltemner- IE/IDI-G (DIV_IMT)
IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)
Informasjonssikkerhet (BIS)
Programmering [Spill | Applikasjoner] (BPROG)
Webutvikling (BWU)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.