IMT3014 - Emneoverbyggende prosjekt

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

«Emneoverbyggende prosjekt» er et individuelt praktisk designprosjekt som viderefører eller supplerer temaer fra ett eller flere av studiets andre emner -- for eksempel i form av et personlig fordypningsprosjekt eller et prosjekt med en ekstern oppdragsgiver.

Læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt prosjektarbeid, med ukentlig underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres.

Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

STØTTELITTERATUR:

Lerdahl, Erik (2007). Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Noble, Ian, og Russel Bestley (2007). Visual research: an introduction to methods in graphic design. 3. utg. London: Bloomsbury.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.