IMT3012 - Skriftdesign

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Skriftdesign er et praktiske designprosjekt hvor studentene blir introdusert til grunnleggende teknikker og ferdigheter innen design av typografisk skrift (fonter). Emnet inneholder øvelser i grunnleggende håndverk innen skriftdesign, redskap, komposisjon og form, og består av prosjektarbeid hvor studentene løser oppgaver innen skriftdesign under iterativ veiledning av faglærer. Studentene skal i løpet av emnet designe en egen skrift med et fullt utviklet norsk alfabet innen en gitt skriftsjanger og for et spesifisert formål.

Læringsutbytte

Studenten har etter gjennomført emne opparbeidet seg en dypere innsikt i bokstavenes grunnformer og sammenheng mellom verktøy, substrat, form og uttrykk, samt innsikt i sammenhengen mellom form og brukskontekst. Studenten kan på elementært vis håndtere industristandard verktøy for design av en typogtrafisk skrift i form av en funksjonell font.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og Individuelt prosjektarbeid, med underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering). Skisser, arbeidsprosess og resultat må dokumenteres. Emnet holdes ved skriftdesigner Veronika Burian (fra Type Together).

Mer om vurdering

Summativ vurdering ved prosjektets/semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene (som er bestått) inngår midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med ti praktiske designprosjekter; fra arbeidsmappens ca. tyve praktiske designprosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A--F). Se studieplanen for Bachelor i grafisk design for ytterligere opplysninger om den endelige mappesensuren.

Ved ikke-bestått må emnet tas på nytt ved neste gangs ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

-IMT1101 Typografi I
-IMT1010 Typografi II
-IMT2011 Typografi III
-IMT2312 Typografihistorie
-IMT2013 Kalligrafi

Kursmateriell

STØTTELITTERATUR:
Ahrens, Tim, og Shoko Mugikura (2014). Size-specific adjustments to type designs. München: Just Another Foundry.
Beier, Sofie (2012). Reading letters: designing for legibility. Amsterdam: BIS Publishers.
Character design standards [www.microsoft.com/typography/developers/fdsspec/ overview.aspx].
Cheng, Karen (2006). Designing type. Yale University Press.
FontLab users’ manual for Macintosh [www.fontlab.com].
Haralambous, Yannis (2007). Fonts & encodings. Sebastopol: O’Reilly.
Noordzij, Gerrit (2005). The stroke: theory of writing. London: Hyphen Press.
Rask, Trine (2007). Skriftdesign: grundprincipper og arbejdsproces. København: Grafisk Litteratur.
Rask, Trine (2009). Skriftdesign: øvelser på papiret. København: Grafisk Litteratur.
Smeijers, Fred (2011). Counterpunch: making type in the sixteenth century – designing typefaces now. 2. utg. London: Hyphen Press.
Southall, Richard (2005). Printer’s type in the twentieth century: manufacturing and design methods. London: The British Library.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.