IMT2631 - Drift av trådløse nettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Grunnleggende trådløs teknologi:
- Standardiseringsorgan
- Radio og antenneteknikk
- IEEE 802.11 standardene
- WLAN Teknologi og topologi

Sikkerhet i trådløse nett:
- Autentisiering
- Kryptering
- Generelle relevante sikkerhetsteknologier

Aksesspunkt:
- Autonome aksesspunkter
- Trafikkflyt i lufta, og til kabel
- AP Discovery, og assosiasjon.
- Nettverksovervåkning og feilsøking

Kontrollerløsninger:
- Sentralisert administrasjon av WLAN
- Lette aksesspunkter
- Trafikkflyt i kontrollerbaserte trådløse nettverk
- Roaming
- Nettverksovervåkning og feilsøking

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kandidaten kan gjøre rede hvordan trådløse nettverk bør planlegges med tanke på tilstrekkelig stabilitet og kapasitet
- Kandidaten kan gjøre rede for hvordan data flyter i trådløse nett, og hvilke sikkerhetsutfordringer som finnes

Ferdigheter:
- Kandidaten kan planlegge, installere, konfigurere og overvåke trådløse nettverk i små og mellomstore bedrifter
- Kandidaten kan gjøre begrunnede valg i forhold til sikkerhet, spesielt med tanke på autentisering og kryptering
- Kandidaten kan utføre systematisk feilsøking og utbedre feil i eksisterende installasjoner

Generell kompetanse:
- Kandidaten kan gjøre rede for behovet og bruksområdet for trådløse nettverk i små og mellomstore organisasjoner, spesielt sett i forhold til øvrig infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Lab.øvelser og Oppgaveløsning

Ingen obligatoriske arbeidskrav.

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDAT)
Drift av nettverk og datasystemer (BDR)
Informasjonssikkerhet (BIS)

Forkunnskapskrav

IMT2521 Nettverksadministrasjon

Kursmateriell

CCNA-Wireless 200-355 Official Cert Guide - David Hucaby - Cisco press (ISBN-10: 1-58714-457-3)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2017 09:00 C025 - underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.