IMT2591 - Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektarbeid og Oppgaver
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/10
Gruppeeksamen 7/10

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medieledelse (BMI)
Webutvikling (BWU)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektarbeid og Oppgaver

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 3/10
Høst ORD Gruppeeksamen 7/10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.