IINI4018 - Videregående programmering i Java

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Samarbeid mellom objekter. ArrayList. Sortering og søking i Java API-et. Å sammenligne objekter. Arv og polymorfi. Hendelsesmodellen. GUI(Swing)-komponenter. Layout Managers og dialoger. Unntakshåndtering. Datafiler. JDBC.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlete læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan programmere klasser etter et gitt klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering
- kan vise hvordan referanser og objekter henger sammen i et gitt program
- kan forklare hvordan arv og polymorfi fungerer og kan brukes
- kan forklare hvordan hendelsesorientert programmering brukes i grafiske brukergrensesnitt
- kan bruke ferdige metoder i API-et til sortering og søking i tabeller og i ArrayLister
- kan sette opp og bruke en forbindelse mellom et Java-program og en datafil, og mellom et Java-program og en database

FERDIGHETER:
Kandidaten kan lage Java-program:
- med delegering av oppgaver mellom objekter, og der arv og polymorfi benyttes
- med enkle grafiske brukergrensesnitt
- med enkel kommunikasjon med datafiler og med databaser

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten kan:
- anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse problemer

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Øvinger:
7 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det gis flere enn 7 øvinger, men de 7 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart.

Eksamen:
Case-beskrivelse blir tilgjengeliggjort 24 timer før.
Tillatte hjelpemidler er to A4-ark med valgfritt innhold. Studenten må selv ta med seg arkene til eksamen.

Utsatt eksamen: desember.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

Else Lervik, Vegard B. Havdal: Programmering i Java, siste utgave.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 F 19.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 F 08.06.2018 09:00 E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.