IINI4017 - System Center Operation Manager

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Web-eksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

- Automatisering av overvåkning ved hjelp av System Center Operation Manager 2012 (SCCM 2012) - Økt effektivitet - Økt kontroll over IT-miljø - brukere kan få tilgang til et selskaps ressurser fra bedriftens enheter - Overvåkning av fysiske og virtuelle klienter og servere

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten: - har innsikt i overvåkning av nettverk basert på Windows Server og virtuelle enheter - forklarer systemer som kan benyttes til overvåkning og vedlikehold FERDIGHETER: Kandidaten: - kan installere og konfigurere System Center Operation Manager 2012 - kan sikre, oppdatere og overvåke IT-systemer GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten har: - perspektiv og kompetanse i å velge riktige og tilpassete driftsløsninger - kompetanse i å formidle driftsterminologi, både muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium.

- Egne leksjoner - Støttelitteratur fra internett - Det lages enkelte videoer som støtte til læreboken

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 7 av 10 øvinger må være godkjent.

Eksamen blir arrangert som 2 dagers hjemmeeksamen (start kl 09.00 og innlevering kl 15.00 dagen etter).
Hver student får tildelt et virtuelt område. Det skal også leveres en skriftlig begrunnelse for de valg som er foretatt. Både det praktiske arbeidet og dokumentasjon teller ved fastsetting av endelig karakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

- Egne leksjoner - Faglitteratur i internett - Videoer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Web-eksamen 100/100 A

Utlevering
18.12.2017

Innlevering
19.12.2017

09:00
Vår ORD Web-eksamen 100/100 A 05.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.