IINI4015 - Sosiale medier i organisasjonen: Enterprise 2.0

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 A

Faglig innhold

Sosiale medier internt i organisasjonen og det tilhørende konseptet Enterprise 2.0. Hva kjennetegner sosial medier og Enterprise 2.0. Hvilke egenskaper har disse løsningene som gjør at de muliggjør nye måter å jobbe på. Hva mener vi med kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse. Hvilke implikasjoner har sosiale medier/Enterprise 2.0 løsninger for kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse. Hvilke andre konsekvenser i organisasjonen kan disse løsningene ha.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte: KUNNSKAPER: Kandidaten: - har oversikt over begrepene sosiale medier og Enterprise 2.0 - kjenner til hva som karakteriserer disse løsningene og hvordan dette muliggjør nye arbeidsmåter - forstår sentrale kunnskapsprosesser i organisasjoner - kan vurdere hvordan sosiale medier og Enterprise 2.0 løsninger kan brukes internt for å understøtte kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse FERDIGHETER: Kandidaten: - kan gjøre vurderinger av hvordan sosiale medier og Enterprise 2.0 løsninger kan kan bidra til forbedringer internt i organisasjonen - kan bidra igangsettelse og gjennomføring av prosjekter for bruk av sosiale medier og Enterprise 2.0 løsninger i organisasjonen GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten: - har generell oversikt over hvordan sosiale medier og Enterprise 2.0 løsninger kan brukes internt i organisasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Workshop, øvingsarbeid

Mer om vurdering

Prosjektmappevurdering

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

Artikkelsamling

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.