IINI4010 - Nettverksteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Nettstrukturer: LAN, VLAN, VPN, trådløst nett, virtuelle nett Nettutstyr: Svitsj, ruter, brannmur, basestasjon. Nettfunksjoner: Ruting, filtrering, tunnelering, port forwarding, NAT, DHCP, IPv6. Nettadministrasjon: Fjernpålogging og trafikkanalyse.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:

Kandidaten:

- kan redegjøre for struktur og virkemåte for ulike typer lokale nettverk og nettverkskomponenter

- kan redegjøre for kryptering og andre sikkerhetsmekanismer i kablet og trådløst nettverk

- kan redegjøre for oversetting mellom interne og offentlige IP-adresser

- kan redegjøre for nettverksadministrasjon og fjernpålogging på nettverksenheter

 

FERDIGHETER:

Kandidaten:

- kan analysere pakketrafikk

- kan konfigurere nettverk med virtuelle datamaskiner

- kan administrere virtuelt nettverk og sette opp interne lukkede nettverk

- kan filtrere nettverkstrafikk i brannmur basert port, adresser og eksisterende forbindelser

 

GENERELL KOMPETANSE:

Kandidaten:

- er bevisst på helhetlig samspill mellom de ulike teknologiene

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Til leksjonene er det knyttet praktiske øvinger hvor man skal kople opp, teste og analysere ulike forhold ved datakommunikasjon. Denne praktiske øvingen må gjennomføres for å kunne svare på alle spørsmål i øvingsoppgaven. Øvingene gjennomføres individuelt. I forbindelse med noen av de praktiske øvingene tilbyr NTNU et virtuelt testnett. Her skal studenten konfigurere tre virtuelle maskiner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
7 av 10 øvinger må være godkjent.


Utsatt eksamen:
Ordinær eksamen desember: Mai/juni
Ordinær eksamen mai/juni: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Åpne utdanningstilbud (ITÅPNEUT)

Kursmateriell

10 leksjoner og 10 øvinger Kan suppleres med: Innføring i datakommunikasjon. Hallsteinsen, Klefstad, Skundberg.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SN481D 5.0 01.09.2017
SO481D 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.